Algemeen > Contributies

Contributies

Hieronder de huidige tarieven voor de contributie en kampbijdragen.

  2015 2016  
Contributie per kwartaal € 32,00 €33,00  
       
Weekendkamp bijdragen *      
Bevers € 10,00  € 10,00  
Welpen € 12,50  € 12,50  
Scouts € 12,50  € 12,50  
Explorers Bepaald per kamp  Bepaald per kamp   
       
Zomerkamp bijdragen     Te voldoen
Bevers € 25,00 € 25,00 Op rekening bevers
Welpen € 150,00 € 160,00 Op rekening algemeen
Scouts € 150,00 € 160,00 Op rekening algemeen
Explorers € 180,00 € 200,00 Op rekening algemeen

Lidmaatschap scouting Kimball o'Hara

Vanaf het moment dat uw kind lid is (na een aantal opkomsten + na retoursturing van het inschrijformulier) dient contributie te worden betaald.

Betaling contributie

Voor de betaling van de contributie ontvangt u geen rekening. De contributie dient aan het begin van elk kwartaal te worden voldaan op het rekeningnummer dat onder ''bankgegevens algemeen'' vermeld staat. De contributie dient NIET op de rekening van de speltak waar uw kind lid van is te worden voldaan.

Betaling weekendkampen

Van de betreffende speltak ontvangt u per e-mail of brief een bericht wanneer een weekendkamp plaatsvindt. De kosten voor de weekendkampen moeten op het rekeningnummer dat vermeld staat in deze e-mail of brief overgemaakt worden. NIET op het algemene rekeningnummer. Per speltak is het een verschillend rekeningnummer, omdat zij allen een eigen rekening hebben.

Betaling kosten zomerkamp

Betreft de betaling van het zomerkamp ontvangt u eenmalig een inschrijfformulier dat ingevuld retour moet naar de betreffende speltak. In deze brief staan de kosten en het rekeningnummer voor de zomerkampkosten. De kosten voor het zomerkamp van de Welpen, Verkenners en Explorers moeten naar het algemene rekeningnummer worden overgemaakt, NIET naar de rekening van de betreffende speltak. De kosten voor het zomerkamp van de bevers dienen naar de rekening van de Bevers zelf te worden overgemaakt.

Bankgegevens algemeen

Het algemene bankrekeningnummer is NL40 INGB 0005 5207 34 ten name van Scoutinggroep Kimball o´Hara te Voorschoten

Zoals hierboven vermeldt dient op dit rekeningnummer de contributie per kwartaal overgemaakt te worden. Daarnaast moeten de kosten voor het zomerkamp op deze rekening worden overgemaakt. Dus NIET de kosten voor de weekendkampen.

Bankgegevens per speltak

Iedere speltak, dus de Bevers; Welpen; Verkenners en Explorers, hebben hun eigen bankrekening. Wanneer er een weekendkamp is, ontvangt u hierover een e-mail met hierin de bankgegevens.

 

 

* Een weekendkamp betreft één overnachting, bij twee of meer overnachtingen kan er een hoger bedrag gevraagd worden i.v.m. hogere kosten.
 

Kalender
Volledige kalender >