Scouting Kimball o’Hara

De Kimball o’Hara groep is een scoutingvereniging  met de “Jadoo Gher” als thuisbasis. Een ruime accommodatie aan de Vliet in Voorschoten. Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Op de zaterdagen zijn de opkomsten van 14:30 tot 16:30 uur. Er wordt veel aan sport en spel gedaan, er wordt geknutseld, er worden speurtochten gehouden en er worden spannende kampen georganiseerd. Het buitenleven neemt ook een grote plaats in het programma in. Met Scouting wordt de natuur leuk en interessant tegelijk. Scouting biedt haar (jeugd-)leden, ongeacht culturele achtergrond, afkomst, geloof, beperking of politieke overtuiging, een veilige en leerzame speelomgeving.

Scouting doen we samen, scouts zijn zeer actief in de samenleving. Kinderen en jongeren, maar ook vrijwilligers, ontwikkelen zich zelf ook bij Scouting. Vaardigheden die scouts opdoen binnen Scouting zetten ze actief in binnen de maatschappij. Door Scouting zijn zij zich bewust van wat ze kunnen bijdragen. Niet alleen binnen Scouting, op school of op het werk, maar juist ook in het dagelijks leven. Scouting biedt ervaringen die een leven lang meegaan.

In de Jadoo Gher is ook de Mauritsgroep gevestigd, zij bieden sinds 1984 scouting voor kinderen met een lichamelijke beperking. Zij doen dezelfde activiteiten als andere scoutinggroepen en bieden daarbij extra begeleiding, gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig. Tegelijkertijd wordt zelfstandigheid zoveel mogelijk gestimuleerd. Zo kan een kind op een veilige manier de wereld om zich heen ontdekken. Kijk voor meer informatie over de Mauritsgroep op onderstaande link.

http://www.mauritsgroep.nl/