Sociale veiligheid binnen de Kimball O`Hara

We vinden het binnen de Kimball O’hara belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen de Kimball O’hara betekend dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (onze gedrachtscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: verduistering, pesten, zeden, groepsdruk, geweld etc.
Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee met de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke de ingrediënten die bijdrage aan een sociaal veilige omgeving.

VOG: Verklaring Omtrent Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een van de maatregelen die de Kimball O’hara getroffen heeft om binnen onze vereniging een veilige omgeving te bieden. Het huishoudelijke regelelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Vertrouwenspersonen

Aad Philippo​

Aad Philippo​

‭+31 6 23 36 29 08‬
Annemarie Klijn​

Annemarie Klijn​

+31 6 22 52 80 63‬

Gerelateerde onderwerpen