Geschiedenis

De Kimball O’hara is op 1 januari 1979 ontstaan door een fusie tussen de meisjes van de Duijvevoordegroep en de jongens van de Prinses Beatrix en de Prinses Marijke groep. Zij hadden hun onderkomen in de Kimshoeve aan de Lord baden powellweg in Voorschoten. In deze nostalgische boerderij waren vanaf 1957 alle scouting groepen uit Voorschoten gevestigd. De jaren die volgden groeide het ledenaantal bij de verschillende groepen en werden zij genoodzaakt zich op een andere locatie te vestigen. De groepen die achter bleven vormde Scoutinggroep Kimball O’hara.

De naam Kimball O’hara komt uit een roman van Rudyard Kipling genaamd Kim. Nobelprijswinnaar R. Kipling is ook de schrijver van het Junglebook.

Novel kim van Rudyard Kipling

Kimball O’Hara is een Iers weeskind dat feitelijk als Indiaas jongetje opgroeit in de straten van Lahore, waar hij op zijn dertiende een oude Tibetaanse lama tegenkomt die op zoek is naar een heilige rivier. Kim wordt zijn discipel en trekt samen met hem door India, smeltkroes van vele culturen. Wanneer hij het legerregiment van zijn overleden vader herkent aan de regiment vlag “Een rode stier op een groen veld”  komt hij terecht bij het Britse leger, en raakt betrokken bij een spionageaffaire. Het wordt het steeds moeilijker voor hem een balans te vinden tussen zijn blanke en zijn Indiase ‘ik’. De lama worstelt intussen om zich te bevrijden van het Wiel des Levens. De steeds inniger wordende vriendschap tussen de bijdehante Kim en de wereldvreemde lama is vaak grappig, maar vooral ook ontroerend. Het speelt zich af in het koloniale India van het eind van de negentiende eeuw. Rudyard Kiplin komt zelf ook uit India waar hij in een vrijmetselaars tempel heeft gewoond. In de opening scene van het boek omschrijft hij deze tempel en geeft het de naam Jadoo Gher wat toverhuis betekend.

Scoutingvlag

In 1994 was de Kimshoeve (onze oude vestiging) echt op, en moest het plaats maken voor nieuwbouw. De Kimball O’hara groep zou gezamenlijk met de Mauritsgroep, The Englishe boyscouts en muziekvereniging de Harmonie een nieuw onderkomen krijgen aan de Vliet. In de tussentijd moesten de verenigingen gebruik maken van noodoplossingen, wat voor ons inhield dat de verschillende speltakken op verschillende locaties in voorschoten zaten. Begin 1996 was het dan eindelijk zover en konden de verenigingen hun intrek nemen in het nieuwe gebouw aan de Vliet. Het gebouw kreeg de naam Jadoo Gher, en de Kimball o’hara groep is nog steeds hier gevestigd.

Scouting gebouw

Onze huidige groep bestaat uit ongeveer 85 jeugdleden en 50 volwassen leden verspreid over de speltakken, staf, stam, bestuur, oudercommissie en zonnebloemen.