Contributie

Contributie is een belangrijk onderdeel van onze inkomsten. Dit dekt een deel van de kosten voor het programma-aanbod, spelmateriaal, clubhuis en het onderhoud. Naast de contributie voor de reguliere opkomsten vragen wij per kamp of activiteit een extra bijdrage. 

Prijzen 2023

Bevers Welpen Verkenners Explorers
Contributie per kwartaal
€44
€44
€44
€44
Weekendkampen
€16
€19
€19
€19

Joti

€16,50
€16,50
€16,50
€16,50
Zomerkamp
€35
€190
€190
€245

Soms hebben kinderen niet meer de financiële mogelijkheden om op Scouting te blijven of te komen. Scouting is een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding en moet voor alle kinderen toegankelijk zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om Scouting ook mogelijk te maken voor kinderen die minder te besteden hebben.

Heeft uw vragen over uw situatie, bespreek dit met onze penningmester

Gerelateerde onderwerpen